☰  MENU

warmtewet

warmtewet

Warmte is een basisbehoefte en bestaat volgens de wet uit warm water en tapwater. We gebruiken dit water om huizen mee te verwarmen of om mee te douchen. De overheid zorgt met de Warmtewet van 1 januari 2014 ervoor dat iedere afnemer recht op warmte heeft. De wet beschermt die afnemers van warmtelevering die geen vrije keuze van warmteleverancier hebben vanwege het lokale karakter. Lees hieronder meer > > > >

Uw recht op warmte

Dankzij de Warmtewet zijn deze afnemers zeker van de continuïteit van warmtelevering, dat ze een goede service krijgen en niet de kosten niet te hoog zijn. De Warmtewet geldt niet voor de levering van koude. Krijgt u warmte en koude geleverd? Dan gelden de regels uit de Warmtewet alleen voor de levering van warmte. Voor koude gelden deze regels niet. Er zijn geen regels voor koude. Kijk in uw contract welke regels gelden voor koude. De warmtewet geldt voor alle afnemers in Nederland met een lokaal karakter en een aansluiting van maximaal 100 kilowatt. Dat zijn alle particulieren en daarnaast de meeste klein zakelijke afnemers.

Algemene voorwaarden

Energie-Nederland de brancheorganisatie heeft afstemming gehad met de Consumentenbond. De hieruit voortgekomen algemene voorwaarden van de warmteleveranciers zijn op de Warmtewet aangepast en per 1 januari 2015 ingegaan. Onze Algemene voorwaarden voor de levering van warmte vindt u hier.

 

Wat staat er in de Warmtewet?

  • Afnemers met lokale warmte krijgen gegarandeerd warmte, deze leveringszekerheid bepaalt de Warmtewet;
  • Er is een maximumprijs voor de levering van warmte en blijft gebaseerd op het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ en daarmee bent u door de wet beschermd tegen hogere prijzen dan verwarming op basis van aardgas;
  • Dat in uw contract moet staan in welke gevallen u mag worden afgesloten van warmte;
  • Dat u recht hebt op compensatie bij een ernstige storing;
  • Hoe uw warmteverbruik moet worden gemeten;
  • Dat u een klacht voor kunt leggen aan een geschillencommissie;
  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd, stelt jaarlijks op basis van het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ de maximumtarieven vast en houdt toezicht op de rendementen van de warmteleveranciers.

Afleverset warmte

De warmte-unit, afleverset warmte en/of DRIES-box zorgt voor uw warmte, koude en warm tapwater. Deze warmte afleverset in uw woning of pand zorgt voor voldoende doorstroming door de vloerverwarming en zorgt voor de verwarming van uw woning en/of bedrijfsruimte. Een onderdeel van de Warmtewet is dat uit veiligheidsoverwegingen in de toekomst alle warmte afleversets in eigendom van de warmteleverancier moeten komen. Wanneer warmte afleverset aan vervanging toe is zal de oude warmte afleverset worden verwijderd en een nieuw exemplaar in uw woning of pand plaatsen en aan u verhuren. Onze Aansluitvoorwaarden die op 1 januari 2015 zijn ingegaan vindt u hier.

Wat betekent dit voor u:

  • WarmGedeeld zorgt voor uw service en het onderhoud;
  • WarmGedeeld verhelpt storingen, zonder materiaal-, voorrijkosten en/of uurtje factuurtje;
  • WarmGedeeld vervangt bij een niet-repareerbare storing of bij het einde van de technische levensduur uw afleverset.

Bron: ACM – Autoriteit Consument & Markt

Share-Energy

visie op duurzaam

www.Share-Energy.nl

WarmGedeeld bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036383
info@WarmGedeeld.nl

Share-Energy

visie op duurzaam

www.Share-Energy.nl

WarmGedeeld bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036383
info@WarmGedeeld.nl

Terug